Belangrijk bericht voor gebruikers van de Pendelbus

Dat de overheadkosten (personeels-, brandstof- en onderhoudskosten) voor vervoersmaatschappijen dit jaar enorm gestegen zijn, is een open deur intrappen. Daarom wordt er vanaf oktober 2022 een wettelijke indexaanpassing toegepast op de facturen van onze vervoerders, zoals voorzien in de contractuele voorwaarden van de gunning. Dit betekent concreet dat de uitgaven voor het Pendelbus-project stevig gestegen zijn.

Daarom dient De Pendelbus vanaf 1 december 2022 haar ritprijzen met 10% te verhogen. Samen met u hopen wij dat er in de nabije toekomst een einde komt aan de inflatie die ons allen zowel zakelijk als privé raakt. Wij blijven herhalen dat het Pendelbus-project non profit is: we streven geen winst na, maar we worden door de subsidiërende overheid verplicht om geen verlies te dragen.

Heb je hierover vragen of opmerkingen? Neem dan contact op via info@pendelbushaven.be

Je merkte het ongetwijfeld al op: de website van De Pendelbus steekt sinds kort in een nieuw kleedje. Met deze nieuwe look willen we je op een overzichtelijke manier informeren over de Pendelbus, de voordelen voor werkgevers en –nemers en de diverse routes.
Gemiddeld 283 pendelaars per dag. Zoveel pendelaars maakten in 2021 gebruik van de Pendelbus Haven van Antwerpen voor hun woon-werkverkeer. De Pendelbus registreerde in totaal 72.214 daggebruikers, goed voor 142.076 ritten. Daarmee noteert de Pendelbus wel een terugval van 12% tegenover 2020.